INLEIDING

Werken langs de Woluwelaan (=R22): sluiting van afrit 5 van de Ring naar de R22 (ter hoogte van Machelen), sluiting van de R22, impact op Kraainem, enz. Hierover doen veel geruchten de ronde op sociale netwerken: hier is een update van de situatie.

Om de vele vragen van bewoners te beantwoorden, heeft Johan Forton
(schepen van mobiliteit in Kraainem) en Bertrand Waucquez (burgemeester van Kraainem) hebben een document opgesteld om je te helpen de situatie te begrijpen. Dit document is gevalideerd door Agentschap Wegen & Verkeer en De Werkvennootschap. Hier vind je betrouwbare informatie over de redenen voor de werken, de planning en de gevolgen voor de inwoners van Kraainem.

Nadat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in 2017 de verbindingen tussen de Brusselse ring (R0) en de Woluwelaan (die jarenlang ongebruikt bleven, toen er nog plannen waren om de E19 door te trekken richting Brussel) volledig onder handen nam, geeft het nu de Woluwelaan zelf een “totale make-over”. Na de renovatie zullen automobilisten vanuit Diegem en de Haachtsesteenweg richting Vilvoorde door een 600 meter lange tunnel onder de Woluwelaan kunnen rijden (waardoor er ruimte vrijkomt voor een vrije busbaan in twee richtingen en veilige, comfortabele fietspaden langs de boulevard) en ook gebruik kunnen maken van de in 2017 gerenoveerde opritten (zie kaartje hieronder). Met andere woorden, vanaf nu zal niet alleen de binnenring maar ook de buitenring direct verbonden zijn met de Woluwelaan.

Kruispunt met verkeerslichten voor een vlotte doorgang tussen de Woluwelaan (R22) en de Brusselse ring (R0) (aan de E19 x R22 in Machelen)

Aan de nieuwe op- en afritten van de Brusselse ring (aan de E19 x R22 in Machelen) komt een kruispunt met verkeerslichten voor verkeer dat van de ring richting de Woluwelaan rijdt en omgekeerd.

Veilige en comfortabele fiets- en voetpaden langs de Woluwelaan

AWV zal ook werken aan de ontwikkeling van veilige en comfortabele fietspaden. Deze worden langs de hele route geïnstalleerd, aan beide zijden van de Woluwelaan, met een onderdoorgang bij het nieuwe R0/R22-complex om fietsers van auto’s te scheiden.

Busbaan in twee richtingen voor Ringtrambus

Tussen de Haechtsesteenweg en de Kerklaan installeert AWV een busbaan voor Ringtrambussen en andere bussen in twee richtingen aan de kant van de boulevard waar nu het verkeer richting Diegem en Sint-Lambrechts-Woluwe rijdt. Dankzij deze rijstrook zal de bus op piekmomenten niet tegelijk met het drukke autoverkeer in de file moeten staan op de Woluwelaan. Hierdoor wordt het openbaar vervoer op dit cruciale traject voor veel mensen een aantrekkelijk en comfortabel alternatief. De werken aan het Werkvennootschap zullen het mogelijk maken om deze busbaan door te trekken richting Diegem (vanaf de Haechtsesteenweg) en Vilvoorde (vanaf de Kerklaan).

Meer details over Werk aan de Woluwelaan | WVN (werkenaandering.be) en https://wegenenverkeer.be/woluwelaan (NL)

Het standpunt van Kraainem :

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen werken die al gepland zijn (bv. de afsluiting van afrit 5 van de Ring) en werken die zich nog in de ontwerpfase bevinden en waarover nog geen definitieve beslissing is genomen (bv. de afsluiting van de R22 in de Woluwevallei ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe en de optimalisatie van het ASC Kraainem).

De reeds geplande werken hebben een zeer beperkte langetermijnimpact op de mobiliteit in Kraainem, terwijl de werken in de ontwerpfase een duidelijke potentiële impact hebben op de mobiliteit in Kraainem.

Wat betreft de werken in de ontwerpfase met een impact op Kraainem :

De Werkvennootschap onderzoekt verschillende scenario’s en mogelijkheden. Er zijn al verschillende voorbesprekingen geweest tussen De Werkvennootschap en de betrokken gemeenten over deze voorstellen, waarbij de gemeente Kraainem steeds haar standpunt heeft verdedigd, o.a. een ongunstig advies over de doorsnijding van de Woluwelaan R22 (zie hierboven “Reactie/inbreng gemeente Kraainem”).

Voor de volgende fase (eerste maanden van 2021) zal De Werkvennootschap nadere informatie verstrekken over dit concept en de mening vragen van verschillende belangengroepen (natuur- en milieubeschermingsorganisaties, mobiliteitsorganisaties, enz.) ). In dit kader zullen informatiebijeenkomsten voor en met bewoners worden georganiseerd door De Werkvennootschap (zoals in het verleden al meerdere malen is gedaan voor bijvoorbeeld de fietspaden), al dan niet virtueel. De nodige NL/FR-communicatie zal ook tijdig worden verstrekt om ervoor te zorgen dat het publiek goed wordt geïnformeerd.

Na aanvullende voorbereidende gesprekken met de betrokken gemeenten en informatie-/overlegsessies met belangenorganisaties en burgers zal door De Werkvennootschap (in samenwerking met AWV) een voorkeursoplossing voor de herinrichting van de Woluwelaan / R0 Nord worden opgesteld, met name ten aanzien van het al dan niet handhaven van het knooppunt op de R22. Pagina 7 op 7

Het is belangrijk op te merken dat er in dit stadium nog geen concrete en definitieve beslissing is genomen over deze werken, noch voor de R22-afsnijding, noch voor de herontwikkeling van het overstappunt Kraainem (“ASC”). De gemeente Kraainem en de relevante instanties (Werkvennootschap / AWV) volgen deze ontwikkeling op de voet.

Timing: de voorkeursoplossing moet in 2022 worden voorgesteld.