Milieu en energie

Naast mijn werk voor de gemeente wilde ik op een kleine manier actief blijven op het gebied van energie- en milieutransitie: ik houd nauw contact met specialisten op het gebied van “energie” en “milieu” voor zover deze kennis nuttig is voor projecten van de gemeente (isolatie van gebouwen, klimaat, energietransitie, levenscyclus van materialen, terugwinning en analyse van de bodem, enz.) Voordat ik burgemeester werd, werkte ik aan de kwaliteit van de binnenlucht, vandaar het idee van een CO2-sensor om de kwaliteit van de ventilatie te meten in gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek in Kraainem tijdens de COVID-periode, en mijn actieve deelname aan de COVID. Curieuzeneuzen om de luchtkwaliteit in Kraainem te meten.

Een ander groot project is het veiligstellen van asbesttoepassingen tegen 2040 (in Vlaanderen). Ik ben ook actief betrokken bij luchtvervuiling via de UBCNA (Union Belge Contre les Nuisances des Avions – Belgische Unie tegen Vliegtuiglawaai) (als vicevoorzitter), waar de vervuiling door bijvoorbeeld (ultra)fijne deeltjes maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. En, last but not least, werk ik samen met de Universiteit van Gent en Leuven aan een spannend project: een energiekadaster. Meer details volgen…

Lees de andere artikelen hieronder voor meer informatie:

Uitgeademde CO2 als een COVID-19 infectierisicocurve

Energiegebruik in China

Energieverbruik in Japan vs België

PTB Slimme Netten

PTB Energiebalans

PTB 2 Wielen

Energiebalans

Interesses: WERK IN uitvoering

Mijn klimaatbijdrage

Luchtkwaliteit binnenshuis – ventilatie

Kwaliteit van de buitenlucht – bijv. Curieuzeneuzen, ultrafijne vliegtuigdeeltjes

Asbest