“Zonder team is een burgemeester niets!

Ons Kraainem-Unie team

Ik denk niet dat ik het vaak genoeg heb gezegd: alles wat er sinds het begin van deze zittingsperiode is gebeurd, zou niet mogelijk zijn geweest zonder een fantastisch team aan mijn zijde. Ten eerste is er een geweldig team in de commune. En dan het meerderheidsteam.

Hartelijk dank aan hen!

Laat me je voorstellen aan de mensen met wie ik elke dag werk,
maar ook degenen achter de schermen die onze burgerbeweging vanaf het begin:

Bij het college van burgemeester en schepenen (1x per week)

  • Marie-France Constant, wethouder Sociale Zaken, Nederlandstalig onderwijs, communicatie, Smart, klimaat en ecologische transitie en burgerparticipatie.
  • Johan Forton, schepen van erfgoed en ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit, wateroverlast, cultuur (Nederlandstalige verenigingen) en jeugd (Nederlandstalige verenigingen).
  • En ikzelf, met verantwoordelijkheid voor bevolking en burgerlijke stand, politie, veiligheid en orde, volksgezondheid, financiën, personeelszaken, organisatieontwikkeling en begrafenis.

Gemeenteraad (1x per maand)

  • Carel Edwards, Vinciane De Meutter-Cardinael, André Ivanszky, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen ;
  • en ook 4 Pro-Kraainem gemeenteraadsleden: Olivier Joris, Luc Timmermans (voorzitter van de gemeenteraad), Guillaume von Wintersdorff) en Carine Pin.

Bij het OCMW (1x per maand)

  • Kraainem-Unie heeft 3 van de 9 zetels (vaste bestuursleden Damien Filippi, Laurent De Meutter, Colette Storms), Pro-Kraainem 1 (Gilbert Theunis).

En laten we  niet vergeten, de trouwe leden van onze burgerbeweging, die ons met veel enthousiasme steunen!

Ik heb ook veel geluk met de dagelijkse steun van mijn vrouw Julie, die me helpt bij mijn werk. Net als ik ontmoet ze graag mensen en is ze erg betrokken bij het leven in de gemeenschap.