“Mijn rol als burgemeester heeft me tot nu toe in staat gesteld om veel inwoners uit alle delen van Kraainem te ontmoeten, en ik kijk er nu al naar uit om er nog meer te ontmoeten tijdens deze ambtstermijn!

Je leert veel van praten met mensen en hun suggesties zijn altijd de moeite waard om naar te luisteren. De vele ontmoetingen die ik heb gehad met de lokale bevolking geven me altijd de energie om me te blijven inzetten voor de mooie gemeente Kraainem”.

 

Burgemeester van de gemeente Kraainem

belast met openbare orde, veiligheid, bevolking, burgerlijke stand, volksgezondheid, begraafplaatsen en financiën

Voorzitter van de Politieacademie van de WOKRA-zone, het College van Burgemeester en Schepenen

Vice-voorzitter van de UBCNA (Union Belge Contre les Nuisances Aériennes)

Directeur (en voormalig CEO) van B Plus VZW.

Wie is Bertrand?

Bertrand Waucquez werd geboren in Brussel in 1960 en bracht zijn jeugd door in Sint-Pieters-Woluwe met zijn ouders, zus en broer. Hij woont sinds 2000 in Kraainem.

Als kind was hij erg actief bij de scouting en altijd geïnteresseerd in techniek (auto’s uit elkaar halen, enz.).

 • Diploma’s: mechanisch burgerlijk ingenieur aan Louvain-la-Neuve en Master of Engineering aan de Universiteit van Tokio
 • Militaire dienst in Zeebrugge
 • Professionele opdracht in Tokio voor meerdere jaren
 • 15 jaar bij een havenbedrijf in Antwerpen (logistiek en IT)
 • 10 jaar als zelfstandig consultant (energiesector)
 • Vanaf 2016 energieadviseur voor de Confédération de la Construction (met focus op energietransitie, geothermische energie en binnenluchtkwaliteit)
 • Sinds 2019: burgemeester van Kraainem

Agenda als burgemeester

1x per week: College van burgemeester en schepenen

1x per maand: Gemeenteraad (open voor publiek)

1x per maand: OCMW-raad (open voor het publiek)

Ad hoc: crisismanagementvergaderingen (Corona, Oekraïne, enz.)

 

1x per maand: verschillende commissies open voor het publiek
(administratief beheer, mobiliteit, financiën, activa,
welzijn, etc.)

1x per maand: Brandweer Gebiedsraad

2x per maand: politiecollege

1x per maand: Mobiliteitscomité

Ad hoc: gemeentelijke / OCMW-overlegcommissie.

Ad hoc: regelmatig overleg met de burgemeesters van andere gemeenten met faciliteiten.

Niet te vergeten: gesprekken met bewoners en afdelingen, dossiers opvolgen, vergaderingen voorbereiden, werkplekken in de stad bezoeken…

Eerste stappen in de politiek …

Bertrand Waucquez is altijd een fervent supporter van België geweest. Hij is de voormalige voorzitter van het Uitvoerend Comité van B-Plus, een lobbygroep tegen de opsplitsing van België, met als slogan: “Alleen gaan we sneller, samen gaan we verder”.

Link naar B-Plus

“De pragmatische aanpak van Rudy Aernoudt en de Belgische lijst pasten perfect bij zijn gemoedstoestand.

Toen Rudy Aernoudt, professor aan de Universiteit Gent en bekend liberaal politicus actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, Bertrand Waucquez in 2010 – als medevoorzitter van de pas opgerichte Volkspartij – vroeg om deel te nemen aan de federale verkiezingen met een lijst die actief zou zijn in Vlaanderen, Brussel en Wallonië (als enige lijst in heel België), stemde Bertrand in. Zowel de pragmatische aanpak van Rudy Aernoudt als de Belgische lijst waren helemaal in lijn met zijn mentaliteit: een partij aanwezig in heel België, wat een mooi signaal. Al snel bleek echter dat dit initiatief zijn tekortkomingen had: uiteindelijk werden alleen de kieslijsten voor Brussel en Wallonië ingediend, Rudy Aernoudt werd door de andere voorzitter ontslagen als covoorzitter en de overblijvende voorzitter wilde van de Volkspartij het equivalent van de N-VA maken, maar dan in Wallonië en Brussel.

Bertrand Waucquez nam vervolgens snel afstand van de Parti Populaire (die volledig was gaan afwijken van haar oorspronkelijke doelstellingen) en gaf zijn partijkaart terug. Deze zeer korte periode van slechts een paar maanden gaf hem de smaak van de politiek te pakken.

De UBCNA (Belgische Unie tegen Luchtoverlast)

Sinds 2014 is Bertrand Waucquez vicevoorzitter van de UBCNA (Union Belge Contre les Nuisances Aériennes) en neemt hij actief deel aan debatten en fora gericht op het verminderen van vliegtuiglawaai rond Zaventem.

LINK naar UBCNA – BUTV

Betrokkenheid op lokaal niveau: Kraainem-unie, een burgerbeweging

 • Na regelmatige ontmoetingen in 2011-2012 met gepensioneerd generaal José MichauxIn 2010 vatte Bertrand Waucquez, die een Facebook-groep “José Michaux Citoyens” oprichtte om het feit aan te klagen dat de politiek in Kraainem vooral gericht was op de taalkwestie in plaats van op het goede beheer van de gemeente (met alle gevolgen van dien), samen met 4 andere burgers de koe bij de horens en besloot dat het tijd was om actief deel te nemen aan de politiek.

 

 • Het posten en aan de kaak stellen van politieke problemen op Facebook is één ding, maar als je dingen in de politiek wilt veranderen, moet je zelf betrokken raken bij de politiek. Zo dacht Bertrand er op dat moment over en met een groep enthousiaste Kraainemois burgerswerd in juni 2012 de onafhankelijke tweetalige burgerbeweging Kraainem-Unie opgericht, zonder banden met een politieke partij (oprichters: José Michaux, Marie-France Constant, Carel Edwards, Peggy Cortois, Bertrand Waucquez).

 

 • Bij de verkiezingen van oktober 2012 stemde 20% van de inwoners van Kraainem op Kraainem-Unie (dat 4 gemeenteraadsleden opleverde: Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton en Carel Edwards). Van 2012 tot 2018 werd een constructieve oppositie geleid door deze 4 raadsleden, en transparant gecommuniceerd naar de burgers via de Kraainem-Unie krant ‘den Tournesol Déchainé’ later omgedoopt tot ‘Kraainem-Unie News’.

 

 • Bij de verkiezingen van 2018 won Kraainem-Unie 32,5% van de stemmen en was daarmee de grootste partij in de gemeenteraad (8 gekozen leden in de gemeenteraad en 3 gekozen leden in het OCMW).

Een hecht team

 

 • Samen met de tweetalige “Burgemeesterslijst”, die nu “Pro-Kraainem” heet, zal Kraainem-Unie in 2019 de meerderheid vormen in de gemeenteraad van Kraainem en zal Bertrand Waucquez benoemd worden tot burgemeester.

 

 • Het meerderheidsteam
  Kraainem Unie
  bestaat uit burgemeester Bertrand Waucquez, schepen Marie-France Constant, schepen Johan Forton, Carel Edwards, Vinciane De Meutter-Cardinael, André Ivanszky, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen (8 Kraainem-Unie); en ook 4 Pro-Kraainem gemeenteraadsleden: Olivier Joris, gemeenteraadsvoorzitter Luc Timmermans, Guillaume von Wintersdorff en Carine Pin. In het OCMW heeft Kraainem-Unie 3 van de 9 zetels (vaste bureauleden Damien Filippi, Ingrid Leyman, Colette Storms), Pro-Kraainem 1 (Gilbert Theunis).

 

 • En niet te vergeten de vele actieve leden van Kraainem-Unie, zonder wie deze burgerbeweging niet zou bestaan!

LINK naar ons team

 • Bertrand Waucquez bekleedt 1 betaalde functie als burgemeester. Hij zit ook in een aantal raden van bestuur, wederom op pro bono basis.

LINK naar Cumuleo

Hij is ook een fervent zeiler, tennist met zijn vrienden en houdt van een goed gesprek…

 

Talen

Bertrand Waucquez is Franstalig opgevoed, heeft lang in Vlaanderen gewerkt en is perfect tweetalig. Hij spreekt ook vloeiend Engels, Spaans, Duits, Japans, basaal Chinees en heeft enige kennis van het Arabisch. En dat is erg handig in een stad met zoveel nationaliteiten! Zodra de oorlog in Oekraïne uitbrak, begon hij Oekraïens te leren.

Wat doet Bertrand buiten de politiek?

Naast lokale politiek is het actief op het gebied van energietransitie, in samenwerking met bijvoorbeeld de Universiteit Gent.

LINK naar www.myclimatecontribution.org

Hij is ook een fervent zeiler, tennist met zijn vrienden en houdt van een goed gesprek, bijvoorbeeld over singulariteit met zijn zwager Frank Verstraete (hoogleraar kwantumfysica en winnaar van de Francquiprijs in 2018).