Wettelijke informatie

Identiteit en contactgegevens van de sitemanager
Bertrand Waucquez

Seringastraat 26
1950 Kraainem
Mail: bertrand.waucquez@outlook.com
(hierna Bertrand Waucquez)

Accommodatie:

Hostingbedrijf
Comlink commV
Schoenmakersstraat 4
9041 Gent
09 395 22 22
info@hostingbelgie.com

Intellectueel eigendom

Bertrand Waucquez is de eigenaar van de domeinnaam bertrandwaucquez.be

De website bertrandwaucquez.be is in zijn geheel en in elk van zijn elementen (teksten, afbeeldingen, logo’s, boomstructuren, enz.) de exclusieve eigendom van Bertrand Waucquez die als enige gemachtigd is om zijn intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Het gebruik van de hele of een deel van de site van Bertrand Waucquez, met name door downloaden, reproductie of verzending, voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden is strikt verboden.

De foto’s en ontwerpen op de website bertrandwaucquez.be zijn het exclusieve eigendom van Bertrand Waucquez.

Beperking van aansprakelijkheid

Bertrand Waucquez geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, betreffende :

De volledige of gedeeltelijke inhoud van zijn site (nauwkeurigheid en actualisering van gegevens, commentaar van internetgebruikers, enz.)

De werking van haar site (onderhoud, computerproblemen, onderbreking of
ontoegankelijkheid van de site, enz.)

Bovendien kan Bertrand Waucquez in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong of aard, die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van zijn site.

Persoonlijke gegevens

Bertrand Waucquez heeft een privacybeleid en een cookiebeleid die kunnen worden geraadpleegd via de volgende links:
https://bertrandwaucquez.be/vie-privee/
https://bertrandwaucquez.be/politique-cookies/