La Libre – 20.03.2024

In Kraainem wordt de oprit van de Q8 verwijderd: “We willen niet overal tegelijk chaos”.

In Kraainem wordt de oprit van de Q8 verwijderd:
©GSV

De ontwikkeling bleef onder de radar. Als onderdeel van de geplande heraanleg van de Noordring zal de oprit naar de E40 ter hoogte van Q8 Kraainem verdwijnen. De verandering werd ingegeven door de lay-out van de site. De ingang van deze afrit wordt beschouwd als te dicht bij het knooppunt Ring en daardoor ongevalsgevoelig. Tussen de oprit naar de E40 en de Ringknoop in Sterrebeek ligt slechts 300 meter. Dit is vooral problematisch voor automobilisten die vanuit Kraainem komen en in korte tijd meerdere rijstroken moeten uitwijken om hun weg richting Leuven te vervolgen.

In Kraainem wordt de oprit van de Q8 verwijderd:
©D.R.

In ruil daarvoor is er een nieuwe toegang tot de E40 gepland aan de Woluwelaan, op een steenworp afstand.

“Elke dag staan er rijen op de Avenue des Anciens Combattants”.

Maar in Kraainem wordt het nieuws voorzichtig onthaald. Burgemeester Bertrand Waucquez staat niet per se negatief tegenover het herontwerp van de oprit aan de Q8. “Elke dag staan er rijen op de Avenue des Anciens Combattants”, zegt de agent, die wijst op de veiligheidsproblemen van de huidige situatie.

Volgens de burgemeester is de oplossing die op tafel ligt“niet perfect, maar wel de beste dietot nu toe isgepresenteerd“.

Bertrand Waucquez vraagt echter om garanties.“We moeten bewijzen dat de situatie na de werken beter zal zijn. Er kan immers geen nieuwe ontwikkeling zijn zonder bouwwerkzaamheden. En daar ligt het probleem… “Mensen zijn nog steeds getraumatiseerd door de werkzaamheden aan de Woluwelaan”, merkt de Brabantse burgemeester op, voor wie een coördinatie-instrument met alle andere bouwplaatsen in de omgeving essentieel is.“Het werk moet de moeite waard zijn.

Het Vlaamse agentschap dat verantwoordelijk is voor de werken, het Werkvennootschap, kwalificeert het scenario door te zeggen dat het onlangs goedgekeurde sectorplan deze veranderingen mogelijk maakt. Maar er ligt nog een lange administratieve weg voor ons: er moeten specifieke vergunningsaanvragen worden ingediend, openbare onderzoeken worden uitgevoerd, vergunningen worden verkregen…

Ter herinnering: Vlaanderen is van plan om het hele noordelijke deel van de Brusselse Ring tussen Zaventem en Groot-Bigard te herontwikkelen. Er zijn met name plannen om een rondweg aan te leggen tussen de E40 en de E19, afrit 8 bij Wemmel te verwijderen, de weg te verbreden, de omgeving groener te maken en fietspaden aan te leggen. En dat alles voor ongeveer €4 miljard. In totaal zullen de werken, die in delen zullen worden uitgevoerd beginnend bij Zaventem, ongeveer tien jaar in beslag nemen. Streefdatum: eind 2025.

In de nabije toekomst zal de kwestie worden besproken door de gemeenteraad van Kraainem, die hierover een officieel standpunt zal moeten innemen, net als de andere betrokken instanties.

link naar online artikel over LLB