Het Laatste Nieuws – 13-03-2024

Welke verkiezingsbeloftes uit 2018 werden gerealiseerd in Kraainem? En welke niet? “Enkele inwoners houden vernieuwing school tegen”

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur zit er bijna op: op 13 oktober zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er in huis gekomen van de beloftes aan de Kraainemse kiezer uit 2018? We selecteren 5 beloftes uit het curriculum en kijken hoe ze worden beheerd, of liever: hoe ze niet worden beheerd. “De ‘dictatuur’ van een kleine minderheid heeft een impact op honderden gezinnen en dat betreur ik”, zegt burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem Unie).

___________________

Online artikel
https://www.hln.be/kraainem/welke-verkiezingsbeloftes-uit-2018-werden-gerealiseerd-in-kraainem-en-welke-niet-enkele-inwoners-houden-vernieuwing-school-tegen~a79cb6b2/

___________________

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur zit er bijna op: op 13 oktober zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er in huis gekomen van de beloftes aan de Kraainemse kiezer uit 2018? We selecteren 5 beloftes uit het curriculum en kijken hoe ze worden beheerd, of liever: hoe ze niet worden beheerd. “De ‘dictatuur’ van een kleine minderheid heeft een impact op honderden gezinnen en dat betreur ik”, zegt burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem Unie).

ZO WORDT KRAAINEM NU BESTUURD:

  • Meerderheid: Kraainem Unie (8) en Pro Kraainem (4).
  • Oppositie: MR+Défi+onafhankelijken (11).

Kraainem is een facilititengemeente, waardoor de schepenen rechtstreeks verkozen worden. Drie leden van het oppositiekartel MR+Défi+onafhankelijken zijn daardoor ook schepen.

Lees alles over de gemeenteraadsverkiezingen in Kraainem in ons dossier.

  1. Uitbreiding van basisschool De Klimboom: NIET UITGEVOERD

Al ruim tien jaar zitten verschillende klassen van de Nederlandstalige basisschool De Klimboom in containerklassen. En het is goed dat het meerderheidsbudget opzij is gezet voor een nieuw schoolgebouw en voor de renovatie van een oud gebouw. “Het gaat niet om een uitbreiding van het aantal leerlingen, want het blijft er tussen de 400 en de 450, maar wel om een vernieuwing van de huidige school”, liet burgemeester Waucquez twee jaar geleden weten. Het dossier is nu echter gesloten. “Een handvol buren heeft een beroepsprocedure aangespannen, waardoor alles geblokkeerd is. Nochtans is de komst van een nieuw schoolgebouw broodnodig. Kinderen wonen al jaren in containers. Het is echter niet gelukt om nieuwe containers te plaatsen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dat de leerlingen dit al langer doen is niet de enige reden, maar dat ze het nu weer doen is onacceptabel. De afgelopen dagen en weken zijn er veel veranderingen geweest en we moeten als gemeenschap kijken naar de juridische implicaties en de alternatieven voor dit project. Het is jammer dat sommige bedrijven een grote impact hebben op andere vrouwen. Ik denk niet dat het een dictatuur van een kleine minderheid is, maar we moeten ons wel aan de wet houden.

  1. Renovatie of nieuwbouw op de site van het vredegerecht: NIET UITGEVOERD

Zeven jaar geleden verhuisde het vredegerecht van Kraainem naar dat van Sint-Genesius-Rode omdat het gebouw op de hoek van de Koningin Astridlaan met de Ferdinand Kinnenstraat onveilig verklaard werd. De meerderheid besliste in haar meerjarenplan de site een nieuwe toekomst te geven. Dat zal in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS) zijn. “Concreet zullen we dus samenwerken met een promotor”, aldus Waucquez. “Die zal appartementen op de verdiepingen bouwen zodat hij het project kan bekostigen, wij zullen de gelijkvloerse verdieping inpalmen. Het plan was om het Huis van het Kind op te breken, maar daarnaast moesten we ervoor zorgen dat er voor de ouderen gezorgd zou worden. Daarom hebben we op de voorbije gemeenteraad (27 februari, red.) om uitstel gevraagd. Op de gemeenteraad van eind maart buigen we ons opnieuw over het project, maar voorlopig is er dus nog geen definitieve bestemming voor de gelijkvloerse verdieping. Deze legislatuur zal het project dus zeker nog niet rond zijn, maar we hopen wel voor het einde van het jaar met een definitieplan te komen en mogelijk ook met de afbraakwerken te kunnen starten.”

  1. Bouw sociale woningen in het Ontmoetingscentrum Hoeve van Deuren: IN UITVOERING

De Hoeve van Deuren is een belangrijk sociaal project van deze legislatuur. In 2003 werd het gebouw aangekocht door de gemeente om er een sociaal project te realiseren. Meer dan 20 jaar later is het werk nog steeds in volle gang. Op de eerste en tweede verdieping biedt het OCMW-servicecentrum plaats aan twee flats: twee grote met twee slaapkamers en twee kleine met één slaapkamer. De flats zijn in eerste instantie bedoeld als noodwoningen voor vluchtelingen. De totale kostprijs bedraagt 3 miljoen euro. “En die werken zitten goed op schema”, verzekert de burgemeester. “De buitenkant van het gebouw is klaar, nu is men met de binneninrichting bezig.”

  1. Nieuwe tribune op voetbalsite: UITGEVOERD

Een nieuwe tribune op de voetbalaccommodatie langs de Bosstraat: dat beloofde de meerderheid deze wetgeving te realiseren voor voetbalclub Euro 90 Kraainem FC. “En die belofte zijn we nagekomen”, benadrukt de burgemeester. “Sinds midden deze legislatuur beschikt de club over een grote tribune. We hadden ook een aantal kleine tribunes en dit werk wordt nu gedaan. Er spelen heel wat ploegen van Euro 90 Kraainem FC op het kunstgrasveld, dus de komst van de nieuwe tribunes was broodnodig.”

Over de kostprijs van de tribune en het precieze aandeel van de gemeente wil de burgemeester geen inkijk geven.

  1. Installatie van een vezelnetwerk en heraanleg voetpaden: UITGEVOERD

Aangezien de infrastructuur voor veel weggebruikers een groot probleem was in Kraainem, roept het plan de school op om ervoor te zorgen dat de voetpaden opknapbeurt krijgen. “En die werken zijn eigenlijk zo goed als afgerond”, legt burgemeester Waucquez uit. “Zowat tachtig procent van de voetpaden in onze gemeente werd aangepakt. In de andere gebieden wordt dit niet gedaan omdat we een grote renovatie plannen. Wat we hier en nu moeten doen, zijn individuele projecten. Maar in het algemeen moeten we ervoor zorgen dat al ons werk goed wordt gedaan.

Hoeveel de kostprijs van de werken precies bedroeg, wilde de burgemeester niet vermelden.

DE EVALUATIE

Wat zegt de meerderheid?

Waucquez is naar eigen zeggen de beste beoordelaar van de werking van deze wetgeving. “Natuurlijk bevinden we ons in Kraainem in een ongewone situatie omdat we in een gefaciliteerde omgeving zitten, waar ook oppositieleiders in het schoolbestuur zitten. Ik zou echter willen zeggen dat dit geen eenvoudige zaak is, maar een integrale. Als we geen consensus bereiken in de plancommissie, wordt het dossier doorgegeven aan de lokale overheid. Als we geen consensus bereiken in de commissie, dan zou ik willen zeggen dat de oppositie niet langer zal kunnen protesteren tegen dit dossier, omdat de commissies dat zelf niet zullen kunnen doen. We moeten ervoor zorgen dat deze wetgeving werkelijkheid wordt. Zoals op onze website www.kraainemdoingthings.be, waar gebruikers allerlei informatie over verschillende projecten kunnen bekijken.

Toch is er één grote smet op deze wetgeving: het uitblijven van een nieuw schoolgebouw voor De Klimboom. “We hebben alle processen hier in gang gezet, maar we moeten de stokers in het vizier houden. Ik weet zeker dat dit is wat we moeten doen. Als lokale overheid moeten we ook voldoen aan de wetgeving. We hopen dat dit project een alternatief biedt.

Wat zegt de oppositie?

Elisabeth de Foestraets-d’Ursel (MR) zetelt in de oppositie, maar is ook eerste schepen in Kraainem. Zij vinden dat de meerderheid en oppositie goed samengewerkt hebben deze wetgeving. “We hebben veel vooruitgang geboekt, maar een van onze punten van kritiek is dat Kraainem Unie, de partij van de premier, niet in staat is geweest om het beste uit haar projecten te halen. Dit is een positief teken, net als de verdienste van Kraainem Unie. Loopt er iets verkeerd, dan betrekt de burgemeester onze fractie (MR+Défi+onafhankelijken) erbij. En dat is niet oké.”

Daarnaast betreurt MR+Défi+onafhankelijken de visie van de meerderheid in enkele dossiers. “We denken dan bijvoorbeeld aan het gebrek aan investeringen in diensthoofden bij de gemeente, maar ook in de dienstverlening”, aldus nog de Foestraets-d’Ursel. “Ook geeft men geen prioriteit aan een klimaatmanager terwijl die zeker nu net nuttig kan zijn. Daarnaast betreuren we het gebrek aan investeringen in de Franstalige school en heeft de meerderheid geen visie rond overstromingsgevoelige gebieden. Tot slot slaagden wij er tijdens de vorige legislatuur in om de schuld te halveren, maar door Kraainem Unie is die schuld weer met enkele miljoenen toegenomen.”

De burgemeester is dan wel tevreden dat de gemeenteraad zich over dossiers moet buigen wanneer het schepencollege geen consensus bereikt, maar daar kijkt men bij de oppositie ietwat anders tegenaan. “Aangezien de meerderheid één zetel meer heeft, worden al die punten toch goedgekeurd. Logisch dus dat Waucquez dat iets positiefs vindt”, besluit de eerste schepen.

Dit vinden de inwoners van Kraainem over hun gemeente volgens de Gemeente-Stadsmonitor

Woonzorgcentrum Atrium in Kraainem onder verhoogd toezicht geplaatst: “Tekortkomingen in zorg en infrastructuur”.

HUIZENJACHT. Het groene Kraainem: “In top 10 van duurste gemeenten van België” (The great Kraainem)

Robby Dierickx