Het Laatste Nieuws – 13-03-2024

Welke verkiezingsbeloftes uit 2018 werden gerealiseerd in Kraainem? En welke niet? “Enkele inwoners houden vernieuwing school tegen”

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur zit er bijna op: op 13 oktober zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er in huis gekomen van de beloftes aan de Kraainemse kiezer uit 2018? We selecteerden 5 beloftes van het schepencollege en zochten uit wat er gerealiseerd is, en vooral: wat niet. “De ‘dictatuur’ van een kleine minderheid heeft een impact op honderden gezinnen en dat betreur ik”, zegt burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem Unie).

___________________

Online artikel
https://www.hln.be/kraainem/welke-verkiezingsbeloftes-uit-2018-werden-gerealiseerd-in-kraainem-en-welke-niet-enkele-inwoners-houden-vernieuwing-school-tegen~a79cb6b2/

___________________

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur zit er bijna op: op 13 oktober zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er in huis gekomen van de beloftes aan de Kraainemse kiezer uit 2018? We selecteerden 5 beloftes van het schepencollege en zochten uit wat er gerealiseerd is, en vooral: wat niet. “De ‘dictatuur’ van een kleine minderheid heeft een impact op honderden gezinnen en dat betreur ik”, zegt burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem Unie).

ZO WORDT KRAAINEM NU BESTUURD:

  • Meerderheid: Kraainem Unie (8) en Pro Kraainem (4).
  • Oppositie: MR+Défi+onafhankelijken (11).

Kraainem is een faciliteitengemeente, waardoor de schepenen rechtstreeks verkozen worden. Drie leden van het oppositiekartel MR+Défi+onafhankelijken zijn daardoor ook schepen.

Lees alles over de gemeenteraadsverkiezingen in Kraainem in ons dossier.

  1. Uitbreiding van basisschool De Klimboom: NIET UITGEVOERD

Al ruim tien jaar zitten verschillende klassen van de Nederlandstalige basisschool De Klimboom in containerklassen. En dus beloofde de meerderheid budget vrij te maken voor een nieuw gebouw voor de school en voor de renovatie van een bestaand pand. “Het gaat niet om een uitbreiding van het aantal leerlingen, want het blijven er tussen de 400 en de 450, maar wel om een vernieuwing van de huidige school”, liet burgemeester Waucquez twee jaar geleden weten. Maar vandaag zit het dossier muurvast. “Een handvol buren heeft een beroepsprocedure aangespannen, waardoor alles geblokkeerd is. Nochtans is de komst van een nieuw schoolgebouw broodnodig. De kinderen zitten er al jaren in containerklassen. Die waren ondertussen zelfs zo verouderd dat we tussen Kerstmis en Nieuwjaar nieuwe containers moesten plaatsen. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat de leerlingen er nog jaren in moeten zitten, maar hoe het nu verder moet, is onduidelijk. De komende dagen en weken staan nog verschillende vergaderingen gepland en zullen we als gemeente bekijken wat juridisch mogelijk is en wat het alternatief voor dit project is. Het is jammer dat enkele buren zo’n grote impact op honderden gezinnen hebben. Ik noem het een dictatuur van een kleine minderheid, maar we moeten uiteraard de wetgeving volgen.”

  1. Renovatie of nieuwbouw op de site van het vredegerecht: NIET UITGEVOERD

Zeven jaar geleden verhuisde het vredegerecht van Kraainem naar dat van Sint-Genesius-Rode omdat het gebouw op de hoek van de Koningin Astridlaan met de Ferdinand Kinnenstraat onveilig verklaard werd. De meerderheid besliste in haar meerjarenplan de site een nieuwe toekomst te geven. Dat zal in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS) zijn. “Concreet zullen we dus samenwerken met een promotor”, aldus Waucquez. “Die zal appartementen op de verdiepingen bouwen zodat hij het project kan bekostigen, wij zullen de gelijkvloerse verdieping inpalmen. Aanvankelijk was het het plan om er het Huis van het Kind in onder te brengen, maar ondertussen hebben we de kans gegrepen om dat elders onderdak te geven. Daarom hebben we op de voorbije gemeenteraad (27 februari, red.) om uitstel gevraagd. Op de gemeenteraad van eind maart buigen we ons opnieuw over het project, maar voorlopig is er dus nog geen definitieve bestemming voor de gelijkvloerse verdieping. Deze legislatuur zal het project dus zeker nog niet rond zijn, maar we hopen wel voor het einde van het jaar met een definitief plan te komen en mogelijk ook met de afbraakwerken te kunnen starten.”

  1. Bouw sociale woningen in het Ontmoetingscentrum Hoeve van Deuren: IN UITVOERING

De Hoeve van Deuren is hét grote sociale project van deze legislatuur. In 2003 werd het gebouw aangekocht door de gemeente om er een sociaal project te realiseren. Meer dan 20 jaar later zijn de werken volop bezig. Op de gelijkvloerse verdieping komt het dienstencentrum van het OCMW, op de eerste en tweede verdieping zal plaats zijn voor acht appartementen: vier grote met drie slaapkamers en vier kleinere met één slaapkamer. De flats zijn in eerste instantie bedoeld als noodwoningen voor vluchtelingen. De totale kostprijs bedraagt 3 miljoen euro. “En die werken zitten goed op schema”, verzekert de burgemeester. “De buitenkant van het gebouw is klaar, nu is men met de binneninrichting bezig.”

  1. Nieuwe tribune op voetbalsite: UITGEVOERD

Een nieuwe tribune op de voetbalaccommodatie langs de Bosstraat: dat beloofde de meerderheid deze legislatuur te realiseren voor voetbalclub Euro 90 Kraainem FC. “En die belofte zijn we nagekomen”, benadrukt de burgemeester. “Sinds midden deze legislatuur beschikt de club over een grote tribune. We hadden ook enkele kleinere tribunes beloofd en die werken zijn ondertussen ook afgerond. Er spelen heel wat ploegen van Euro 90 Kraainem FC op het kunstgrasveld, dus de komst van de nieuwe tribunes was broodnodig.”

Over de kostprijs van de tribune en het precieze aandeel van de gemeente wil de burgemeester geen inkijk geven.

  1. Installatie van een vezelnetwerk en heraanleg voetpaden: UITGEVOERD

Omdat de infrastructuur voor zachte weggebruikers al lang een groot probleem in Kraainem was, besliste het schepencollege om van de vernieuwing van het vezelnetwerk gebruik te maken om de voetpaden een opknapbeurt te geven. “En die werken zijn eigenlijk zo goed als afgerond”, legt burgemeester Waucquez uit. “Zowat tachtig procent van de voetpaden in onze gemeente werd aangepakt. In de overige straten werd er niet gewerkt omdat we er een grondige renovatie plannen. Wat er hier en daar wel nog moet gebeuren, zijn individuele aansluitingen. Maar globaal gezien kunnen we wel stellen dat alle geplande werken klaar zijn.”

Hoeveel de kostprijs van de werken precies bedroeg, wilde de burgemeester niet vermelden.

DE EVALUATIE

Wat zegt de meerderheid?

Waucquez is naar eigen zeggen best tevreden over de werking deze legislatuur. “Natuurlijk zitten we met een atypische situatie in Kraainem omdat we een faciliteitengemeente zijn, waardoor ook leden van de oppositie in het schepencollege zetelen. Maar ik vind dat eigenlijk geen nadeel, integendeel. Wanneer we binnen het schepencollege geen consensus bereiken, dan gaat het dossier naar de gemeenteraad. Vinden we binnen het college wel een akkoord, dan weet je dat de oppositie later niet meer tegen dat dossier kan protesteren want de schepenen keurden het zelf mee goed. We hebben deze legislatuur toch heel wat kunnen realiseren. Zoals bijvoorbeeld onze website www.kraainemdoingthings.be, waarop inwoners een stand van zaken van de verschillende projecten kunnen krijgen.”

Toch is er één grote smet op deze legislatuur: het uitblijven van een nieuw schoolgebouw voor De Klimboom. “Daar hebben we wel alle processen doorlopen, maar steken omwonenden stokken in onze wielen. Ik betreur het dat het zo moet lopen. Als gemeente moeten we echter de wetgeving volgen. We hopen dat we voor dit project een alternatief kunnen vinden.”

Wat zegt de oppositie?

Elisabeth de Foestraets-d’Ursel (MR) zetelt in de oppositie, maar is ook eerste schepen in Kraainem. Zij vindt dat de meerderheid en oppositie goed samengewerkt hebben deze legislatuur. “We hebben inderdaad enkele mooie zaken gerealiseerd, maar een puntje van kritiek is wel dat we vinden dat Kraainem Unie, de partij van de burgemeester, te vaak de pluimen voor projecten op haar hoed steekt. Is er iets positiefs gerealiseerd, dan is dat de verdienste van Kraainem Unie. Loopt er iets verkeerd, dan betrekt de burgemeester onze fractie (MR+Défi+onafhankelijken) erbij. En dat is niet oké.”

Daarnaast betreurt MR+Défi+onafhankelijken de visie van de meerderheid in enkele dossiers. “We denken dan bijvoorbeeld aan het gebrek aan investeringen in diensthoofden bij de gemeente, maar ook in de dienstverlening”, aldus nog de Foestraets-d’Ursel. “Ook geeft men geen prioriteit aan een klimaatmanager terwijl die zeker nu net nuttig kan zijn. Daarnaast betreuren we het gebrek aan investeringen in de Franstalige school en heeft de meerderheid geen visie rond overstromingsgevoelige gebieden. Tot slot slaagden wij er tijdens de vorige legislatuur in om de schuld te halveren, maar door Kraainem Unie is die schuld weer met enkele miljoenen toegenomen.”

De burgemeester is dan wel tevreden dat de gemeenteraad zich over dossiers moet buigen wanneer het schepencollege geen consensus bereikt, maar daar kijkt men bij de oppositie ietwat anders tegenaan. “Aangezien de meerderheid één zetel meer heeft, worden al die punten toch goedgekeurd. Logisch dus dat Waucquez dat iets positiefs vindt”, besluit de eerste schepen.

Dit vinden de inwoners van Kraainem over hun gemeente volgens de Gemeente-Stadsmonitor

Woonzorgcentrum Atrium in Kraainem onder verhoogd toezicht geplaatst: “Tekortkomingen in zorg en infrastructuur”

HUIZENJACHT. Het groene Kraainem: “In top 10 van duurste gemeenten van België”

Robby Dierickx