Eerste begrotingswijziging 2023

In juli 2023 stemde de gemeenteraad over de eerste wijziging van het meerjarenplan 2023.

Burgemeester Bertrand Waucquez neemt de tijd om elk besluit punt voor punt uit te leggen en de redenen waarom bepaalde projecten moesten worden uitgesteld.

Gezien onder andere de stijging van de personeelskosten is financiële stabiliteit een prioriteit. De gemeente betaalt momenteel elk jaar € 1.200.000 om uitstaande leningen terug te betalen. We geloven dat als de economische omstandigheden moeilijker worden, dit niet het moment is om nieuwe leningen aan te gaan. Dit is ook de mening van de financieel directeur, met wie de burgemeester regelmatig vergadert om dit alles nauwlettend in de gaten te houden.

In de maand vanTegen december 2023 zullen we een duidelijker beeld hebben van de financiële situatie van de gemeente. Maar voorlopig is besloten om niet opnieuw te lenen en dus niet te veel te investeren, waardoor bepaalde projecten moesten worden geannuleerd.s of uitgestelds.

 • Met betrekking tot
  rioleringen
  De grote wegenrenovatieprojecten met externe aannemers zijn gehandhaafd om te kunnen profiteren van de aanzienlijke subsidies die met deze werken gepaard gaan.
 • Het project om de lokalen te renoveren
  van de scouts St-Pancrace
  is uitgesteld.
 • De
  refter van de Diaboloschool
  ook. In dit stadium zou alleen al voor de vervanging van de refter een nieuwe subsidieaanvraag voor een totaalproject nodig zijn, wat ons veel tijd zou kosten. De situatie van vandaag is echter niet definitief en de afdelingen werken eraan.
 • De sporthal kan wel een serieuze revisie van zijn infrastructuur gebruiken. Dit jaar €350.000 investeren in een verwarmingssysteem is niet noodzakelijk de juiste oplossing, omdat we moeten nadenken over een langetermijnproject in plaats van de bestaande infrastructuur slechts gedeeltelijk te renoveren.