In mijn rol als burgemeester heb ik tot nu toe al veel burgers uit alle buurten van Kraainem ontmoet, en ik kijk er nu al naar uit om er tijdens deze ambtstermijn nog meer te ontmoeten! Men leert veel van praten met mensen en hun suggesties zijn altijd de moeite waard om naar te luisteren. De talrijke ontmoetingen met de burgers geven mij steeds weer de energie om mij in te zetten voor de mooie gemeente Kraainem.

Burgemeester van de gemeente Kraainem

Verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid, bevolking, burgelijke stand, kerkhoven en financiën

Voorzitter van het politiecollege van de zone WOKRA, van het college van burgemeester en schepenen

Vice-voorzitter van BUTV (Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder)

Bestuurder (en voormalig CEO) van B Plus VZW.

Wie is Bertrand?

Bertrand Waucquez, geboren in 1960 in Brussel, bracht zijn jeugd door in Sint-Pieters-Woluwe, op 50 meter van Kraainem, met zijn ouders, zijn zus en zijn broer. Sinds 2000 woont hij in Kraainem.

– Diploma’s : burgerlijk (mechanisch) ingenieur in Louvain-la-Neuve en Master of Engineering aan de Universiteit van Tokio.
– Militaire dienst in Zeebrugge 
– Professionele missie in Tokio gedurende enkele jaren
– 15 jaar in een bedrijf in de Antwerpse haven (logistiek en IT)
– 10 jaar als onafhankelijke consultant (energie sector)
– Vanaf 2016 als energieconsultant bij de Confederatie Bouw (met focus op energietransitie, geothermische energie en binnenluchtkwaliteit).
– Sinds 2019, burgemeester van Kraainem.

Eerste stappen in de politiek ...

Bertrand Waucquez is altijd een groot voorstander geweest van België. Hij is de voormalige voorzitter van het directiecomité, thans nog bestuurder, van B-Plus, een drukkingsgroep tegen de opsplitsing van België, met als slogan: “Alleen ga je sneller, samen gaan we verder”.

De pragmatische aanpak van Rudy Aernoudt en de Belgische lijst kwamen perfect overeen met zijn mentaliteit.

Toen Rudy Aernoudt, professor aan de Universiteit van Gent en bekend liberaal politicus, actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en mede-oprichter van de pas opgerichte Parti Populaire, aan Bertrand Waucquez in 2010 vroeg om deel te nemen aan de federale verkiezingen met een lijst die actief zou zijn in Vlaanderen, Brussel en Wallonië (als enige lijst in heel België), stemde Bertrand toe. Zowel de pragmatische aanpak van Rudy Aernoudt als de Belgische lijst kwamen overeen met zijn mentaliteit: een zelfde partij in heel België, wat een mooi signaal. Al snel bleek echter dat dit initiatief tekortkomingen vertoonde: uiteindelijk werden alleen de kieslijsten in Brussel en Wallonië ingediend, Rudy Aernoudt werd door de andere voorzitter als covoorzitter ontslagen, en de overblijvende voorzitter wilde van de Parti Populaire het equivalent van de NVA maken, maar dan in Wallonië en Brussel.

Bertrand Waucquez distantieerde zich vervolgens snel van de Parti Populaire (die volledig was gaan afwijken van haar oorspronkelijke doelstellingen) en leverde zijn partijkaart in. Het was een zeer korte periode, maar in tussentijd  werd hij gebeten door de politiek. 

BUTV (Belgische Unie tegen Vliegtuiglawaai)

Bertrand Waucquez is sinds 2014 vice-voorzitter van de BUTV (Belgische Unie tegen Vliegtuiglawaai) en neemt actief deel aan debatten en fora om het vliegtuiglawaai rond Zaventem te verminderen.

Lokale betrokkenheid: Kraainem-unie, een burgerbeweging

– Na regelmatige ontmoetingen in 2011-2012 met José Michaux, gepensioneerd generaal van Kraainem, die in 2010 een facebookgroep “José Michaux Citoyens” oprichtte om aan de kaak te stellen dat de politiek in Kraainem vooral gericht was op de taalkwestie en niet zozeer op het goede beheer van de gemeente (met alle gevolgen van dien). Bertrand Waucquez vatte, samen met 4 andere burgers, de koe bij de horens en besloot dat het tijd was om actief deel te nemen aan de lokale politiek.

– Politieke problemen op Facebook plaatsen en aan de kaak stellen is één ding, maar als je actief dingen wilt veranderen, moet je zelf aan de politiek gaan doen. Zo dacht Bertrand er op dat moment over en samen met een groep enthousiaste Kraainemnaars werd in juni 2012 de onafhankelijke tweetalige burgerbeweging Kraainem-Unie opgericht, zonder enige binding met een politieke partij (oprichters: José Michaux, Marie-France Constant, Carel Edwards, Peggy Cortois, Bertrand Waucquez).

– Tijdens de verkiezingen van oktober 2012 heeft 20% van de inwoners van Kraainem zijn stem gegeven aan Kraainem-Unie (die 4 gemeenteraadsleden heeft opgeleverd: Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton en Carel Edwards). Van 2012 tot 2018 werd een constructieve oppositie gevoerd door deze 4 raadsleden, en op een transparante manier gecommuniceerd naar de burgers via de Kraainem-Unie krant ‘den Tournesol Déchainé’ later omgedoopt tot ‘Kraainem-Unie Nieuws’.

– In oktober 2018 heeft 32,5% van de Kraainemnaars het vertrouwen geschonken aan Kraainem-Unie, die daarmee de eerste partij in Kraainem werd (8 gemeenteraadsleden en 3 OCMW leden).

Een hecht team

– Samen met de tweetalige “Lijst van de burgemeester”, nu “Pro-Kraainem” genaamd, vormt Kraainem-Unie sinds 2019 de meerderheid in de gemeenteraad van Kraainem en Bertrand Waucquez wordt benoemd tot burgemeester.

– Het team van de meerderheid kraainem Unie bestaat uit burgemeester Bertrand Waucquez, schepen Marie-France Constant, schepen Johan Forton, Carel Edwards, Vinciane De Meutter-Cardinael, André Ivanszky, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen (8 Kraainem-Unie); en 4 gemeenteraadsleden van Pro-Kraainem:  Olivier Joris, de voorzitter van de gemeenteraad Luc Timmermans, Guillaume von Wintersdorff en Carine Pin. In het OCMW heeft Kraainem-Unie 3 van de 9 zetels (lid van het permanent bureau Damien Filippi, Ingrid Leyman, Colette Storms), Pro-Kraainem 1 (Gilbert Theunis).

-Zonder de talrijke actieve leden van Kraainem-Unie te vergeten zonder wie deze burgerbeweging niet zou bestaan!

  • Bertrand Waucquez bekleedt 1 bezoldigde functie als burgemeester. Hij zetelt ook in een aantal raden van bestuur, steeds onbezoldigd.

Belgique

Daarnaast is hij een grote fan van zeilen, speelt hij tennis met zijn vrienden en houdt hij van een goed gesprek...

Talen

Bertrand Waucquez is in het Frans opgevoed, heeft lange tijd in Vlaanderen gewerkt en is perfect tweetalig. Hij spreekt ook vloeiend Engels, Spaans, Duits, Japans, basis-Chinees en heeft enkele noties van het Arabisch. En dat is handig in een gemeente met zoveel nationaliteiten! Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, is hij Oekraïens beginnen te leren.

Waar is Bertrand mee bezig als hij niet aan politiek doet?

Naast de lokale politiek is hij actief op het gebied van energietransitie, in samenwerking met o.a. de Universiteit Gent.

LINK website https://myclimatecontribution.org/


Hij is ook een fervent zeiler, tennist met zijn vrienden en houdt van een goed gesprek, bijvoorbeeld over singularity met zijn schoonbroer Frank Verstraete (hoogleraar kwantumfysica en winnaar van de Francquiprijs in 2018).

Agenda als burgmeester

– 1x per week: college van burgemeesters en schepenen

– 1x per maand: gemeenteraad (open voor het publiek)

– 1x per maand: Raad van het OCMW (open voor het publiek)

– Ad hoc : crisis meetings (Corona, Oekraïne, …)

 

– 1x per maand: diverse comités (administratief beheer, mobiliteit, financiën, patrimonium, welzijn) (open voor het publiek)

– 1x per maand: Brandweerraad

– 2 x per maand: politie college

– 1x per maand: mobiliteitcommissie

 

– Ad hoc: gemeentelijk overlegcomité / OCMW.

– Ad hoc: regelmatig overleg met de burgemeesters van de andere faciliteitengemeenten.

– Niet te vergeten: gesprekken met burgers en diensten, follow-up van dossiers, voorbereiding van vergaderingen, bezoeken aan bouwwerven in de gemeente, ….”

Shopping Basket