Milieu en energie

Milieu en energie

Naast mijn mandaat voor de gemeente wilde ik, in beperkte mate, actief blijven op het gebied van de energietransitie en milieu: ik blijf nauwe contacten houden met mijn vroegere werkgever de Confederatie Bouw (waarvoor de aspecten “energie” en “milieu” steeds belangrijker worden) voor zover deze kennis nuttig is voor de gemeentelijke projecten (isolatie van de gebouwen, klimaat, energietransitie, levenscyclus van de materialen, recuperatie en analyse van de bodems…). Ik werkte er tevens op binnenluchtkwaliteit, vandaar het idee van het gebruik van de CO2-meters om tijdens de COVID-periode de luchtkwaliteit te meten in de voor het publiek toegankelijke gebouwen in Kraainem, of de actieve deelname aan de Curieuzeneuzen om de buitenluchtkwaliteit in Kraainem te meten.

BLOG - bd de la woluwe LR (4)

Een ander belangrijk project is het veiligstellen van asbesttoepassingen tegen 2040 (in Vlaanderen). Ik ben ook actief betrokken bij BUTV, de Belgische Unie tegen Vliegtuigoverlast (als ondervoorzitter), en te vaak worden de vervuilingsaspecten door o.a. (ultra)fijne deeltjes vergeten.

En, last but not least, werk ik samen met de universiteit van Gent en Leuven aan een boeiend project: een energiekadaster. Meer details zullen volgen …

Als je meer wilt weten, lees dan gerust de andere artikelen hieronder:

Energy use in China

Energy use in China
Télécharger le PDF

Energy use in Japan vs Belgium

Energy use in Japan vs Belgium
Télécharger le PDF

PTB Smart Grids

PTB Smart Grids
Télécharger le PDF

PTB Bilan Energetique

PTB Bilan Energetique
Télécharger le PDF

PTB 2 Roues

Le Bilan Energetique

Le Bilan Energetique
Télécharger le PDF

Interesses: WORK IN PROGRESS

Mijn klimaatbijdrage
Binnenluchtkwaliteit – ventilatie
Buitenluchtkwaliteit – bijv. Curieuzeneuzen, vliegtuigen met ultrafijne deeltjes
Asbest
Shopping Basket