“Zonder een team, is een burgemeester niets!”

"Zonder een team, is een burgemeester niets!"

Notre équipe de choc

Ik denk dat ik het nooit genoeg zeg, alles wat er sinds het begin van deze legislatuur gebeurd is, zou niet mogelijk zijn zonder een geweldig team aan mijn zijde. Ten eerste is er een super team in de gemeente zelf. Dank aan alle medewerkers!

En dan is er het team van de meerderheid. Sta mij toe hen aan u voor te stellen, er zijn er die ik elke dag ontmoet, maar ook diegenen achter de schermen die onze burgerbeweging vanaf het begin steunen:

In het College van Burgemeester en Schepenen (1x per week)

    •  Marie-France Constant, schepen van Sociale Zaken, Nederlands onderwijs, communicatie, Smart, klimaat- en ecologische transitie en burgerparticipatie.

    •  Johan Forton, schepen van Erfgoed & Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Overstromingen, Cultuur (Nederlandstalige verenigingen) en Jeugd (Nederlandstalige verenigingen).

    •  en zelf heb ik de bevoegdheden inzake bevolking en burgerlijke stand, politie, veiligheid en orde, volksgezondheid, financiën, HR, organisatieontwikkeling, kerkhof.

Op de Gemeenteraad (1x per maand)

    •  Carel Edwards, Vinciane De Meutter-Cardinael, André Ivanszky, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen; en ook 4 gemeenteraadsleden van Pro-Kraainem: Olivier Joris, Luc Timmermans (voorzitter van de gemeenteraad), Guillaume von Wintersdorff en Carine Pin.

Bij het OCMW (1x per maand).

    •  Kraainem-Unie heeft 3 van de 9 zetels (vast bestuurslid Damien Filippi, Ingrid Leyman, Colette Storms), Pro-Kraainem 1 (Gilbert Theunis).

Zonder de trouwe leden van onze burgerbeweging te vergeten, die ons met veel enthousiasme steunen!

Ik heb ook het geluk dagelijks te worden omringd door mijn vrouw, Julie, die me steunt in deze job. Net als ik houdt zij van contact met mensen en is zij zeer betrokken bij het leven van de gemeente.

Shopping Basket